pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Artykuły w czasopismach

Tytuł

Czasopismo

Autorzy

Rok

Strony

Tom

Sygnatura

Uwagi

Tematyka

Regiony

Kultura iberoamerykańska na świecie Ameryka Łacińska oprac. Danuta Rycerz 2014 112-118 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Kultura
Ameryka Łacińska
18 Festiwal Kina Latynoamerykańskiego w Limie Ameryka Łacińska Jędrzej Kotarski 2014 106-111 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Film
Kultura
Ameryka Łacińska
Wzajemne kontakty kulturalne Polska - świat iberoamerykański Ameryka Łacińska oprac. Danuta Rycerz 2014 99-105 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Kultura
Ameryka Łacińska
Maria Rostworowska de Diez Cansejo - promotorka badań wielokulturowych i interdyscyplinarnych Ameryka Łacińska Jędrzej Kotarski 2014 93-98 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Biografie / pamiętniki / wspomnienia
Ameryka Łacińska
Sympozjum z okazji 85-lecia Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego Ameryka Łacińska Stanisław Pawliszewski 2014 85-92 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Kongresy / seminaria
Ameryka Łacińska
Catalina León Pesántez, Kolor rozumu : myśl krytyczna w Amerykach Ameryka Łacińska rec. Tomasz Rudowski 2014 81-84 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 recenzja książki Ameryka Łacińska
Kronika naukowa CESLA (lipiec-grudzień) Ameryka Łacińska Katarzyna Dembicz 2014 75-80 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Ameryka Łacińska
Konferencja "50 lat geograficznych badań latynoamerykanistycznych na UW (1964-2013)" Ameryka Łacińska Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek 2014 62-74 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Geografia - fizyczna
Kongresy / seminaria
Ameryka Łacińska
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Peru na przełomie XX i XXI wieku Ameryka Łacińska Rafał Wordliczek 2014 34-61 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Polityka
Peru
USA
Kuba współczesna i przyszła. Rzeczywistość gospodarcza versus transformacja polityczna i społeczna Ameryka Łacińska Katarzyna Dembicz 2014 23-33 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Ekonomia
Polityka
Społeczeństwo
Kuba
José Enrique Rodó i amerykanizm heroiczny Ameryka Łacińska Mariusz Malinowski 2014 5-22 Nr 3-4 (85-86) Cz 215 /85-86 Kultura
Urugwaj
Latynoameryakańska architektura kolonialna - zarys rozwoju i charakterystyka Ameryka Łacińska Piekarz Katarzyna 2011 54-63 Nr 3-4 (73-74) Cz 215 Architektura
Ameryka Łacińska
Agresja ekonomiczna - casus Chile Ameryka Łacińska Kowalska Alicja 2011 37-53 Nr 3-4 (73-74) Cz 215 Ekonomia
Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Chile
USA
Dyplomacja świadomości - międzynarodoweorganizacjepraw człowieka w walce z paramilitaryzmem kolumbijskim Ameryka Łacińska Wereta Karolina 2011 23-36 Nr 3-4 (73-74) Cz 215 Polityka
Prawo
Społeczeństwo
Stosunki międzynarodowe
Kolumbia
Transformacja polityczna w Meksyku w kontekscie zmian meksykańskiego prawa wyborczego Ameryka Łacińska Derwich Karol 2011 12-21 Nr 3-4 (73-74) Cz 215 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Meksyk
Nowe myślenie po hiszpańsku jako wyzwanie Iberoamerykańskiej Wspólnowy Narodów Ameryka Łacińska Górski Eugeniusz 2011 3-11 Nr 3-4 (73-74) Cz 215 Filozofia
Polityka
Ameryka Łacińska
Zmiany w zaludnieniu Ameryki Łacińskiej, 1950-2010. Ujęcie dynamiczne Ameryka Łacińska Dembicz Katarzyna 2011 68-71 Nr 1 (71) Cz 215 Demografia
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Dwujęzyczność populacji latynoamerykańskiej w Stanach Zjedoczonych Ameryka Łacińska Stanisławska Monika 2011 59-67 Nr 1 (71) Cz 215 Językoznawstwo
Migracje
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
USA
Gospodarka Brazylii w okresie kolonialnym Ameryka Łacińska Ciastowska Aleksandra 2011 52-58 Nr 1 (71) Cz 215 Ekonomia
Handel
Historia - okres kolonialny
Brazylia
Energetyzująca koka. Wojskowe wykorzystanie koki i kokainy Ameryka Łacińska Kamieński Łukasz 2011 39-51 Nr 1 (71) Cz 215 Polityka
Rolnictwo
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Andy
Europa

Strona 6 z 343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


     Wykonanie serwisu: QuatroNET