pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Artykuły w czasopismach

Tytuł

Czasopismo

Autorzy

Rok

Strony

Tom

Sygnatura

Uwagi

Tematyka

Regiony

Demokracja w Wenezueli. Krótki zarys historyczny Ameryka Łacińska Chojnacki Artur 2010 59-73 Nr 1(67) Cz 215 Historia
Polityka
Wenezuela
"Opowiadania fantastyczne" Julio Cortazara w perspektywie psychoanalizy Freuda Ameryka Łacińska Oracz Monika 2010 49-58 Nr 1(67) Cz 215 Filozofia
Literatura
Integracja krajów NAFTA, a globalny kryzys gospodarczy Ameryka Łacińska Liberska Barbara 2010 37-48 Nr 1(67) Cz 215 Ekonomia
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Kanada
Meksyk
USA
O latynoamerykańskim rasizmie i jego demonach Ameryka Łacińska Paz-Soldan Jose Edmundo 2010 34-36 Nr 1(67) Cz 215 Indianie
Społeczeństwo
Argentyna
Boliwia
Chory naród sto lat później - o diagnozie Arguedasa z perspektywy dzisiejszej Boliwii Ameryka Łacińska Powęska Radosław 2010 25-33 Nr 1(67) Cz 215 Filozofia
Społeczeństwo
Boliwia
"El pueblo" jako podmiot sprawczy - asocjacje regionalne (Peru) Ameryka Łacińska Kurowski Karol 2010 20-24 Nr 1(67) Cz 215 Filozofia
Migracje
Społeczeństwo
Peru
Kwestia indiańska u Alcidesa Arguedasa i Jose Carlosa Mariateguiego Ameryka Łacińska Nalewajko Małgorzata 2010 14-19 Nr 1(67) Cz 215 Indianie
Polityka
Społeczeństwo
Boliwia
Peru
"Pueblo enfermo" Alidesa Arguedasa a myśl latynoamerykańska Ameryka Łacińska Wojcieszak Janusz 2010 8-13 Nr 1(67) Cz 215 Filozofia
Literatura
Społeczeństwo
Andy
Boliwia
Problemy demograficzne Kuby przez pryzmat starzenia się ludności Ameryka Łacińska Dembicz Katarzyna 2012 76-83 Nr 3-4(77-78) Cz 215 Demografia
Społeczeństwo
Kuba
Przyszłość demokracji na Kubie Ameryka Łacińska Alvarez Araya Oscar 2012 67-75 Nr 3-4(77-78) Cz 215 Polonia
Prawo
Kuba
Nowy Świat w piśmiennictwie europejskim XVII wieku Ameryka Łacińska Elbanowski Adam 2012 45-66 Nr 3-4(77-78) Cz 215 Historia - odkrycie i podbój
Nauka
Ameryka Łacińska
Europa
Rozwój przestrzenny Bogoty a napływ wysiedlonych przymusowo z terenó wiejskich do miasta Ameryka Łacińska Czerny Mirosława 2012 31-44 Nr 3-4(77-78) Cz 215 Ekonomia
Miasta
Społeczeństwo
Kolumbia
Gospodarka i kwestia indiańska w kolonialnej Kolumbii Ameryka Łacińska Dobrzycki Wiesław 2012 14-30 Nr 3-4(77-78) Cz 215 Ekonomia
Historia - okres kolonialny
Indianie
Społeczeństwo
Kolumbia
Brazylia jako główny ośrodek procesów integracji gospodarczej Ameryki Południowej Ameryka Łacińska Czarnecki Marcin 2012 131-148 Nr 2(76) Cz 215 Ekonomia
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Brazylia
Koncepcje bezpieczeństwa Brazylii - ewolucja i nowe tendencje Ameryka Łacińska Rudowski Tomasz 2012 112-130 Nr 2(76) Cz 215 Polityka
Społeczeństwo
Brazylia
Wybrane strategie społeczne i polityczne grupindiańskiech w północno-wschodniej Boliwii jako sposób adaptacji do społeczeństwa narodowego Ameryka Łacińska Ziółkowska - Kuflińska Magdalena 2012 99-111 Nr 2(76) Cz 215 Indianie
Polityka
Społeczeństwo
Boliwia
Koncepcja Buen Vivir i wkład Ameryki Łacińskiej do światowych nauk społecznych (panel dyskusyjny w ramach konferencji "Od socjologii ekonomicznej do socjologii wychowania", Obrzycko, 13 października 2011r.) Ameryka Łacińska Weres MIchał 2012 84-98 Nr 2(76) Cz 215 Kongresy / seminaria
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Rozmyte granice. Diaspora kubańska w kontekście hiszpańskich karaibów Ameryka Łacińska Duany Jorge 2012 74-83 Nr 2(76) Cz 215 Kultura
Migracje
Społeczeństwo
Karaiby
Kuba
Trudne współistnienie - próby dalogu politycznego Stanów Zjednoczonych z Kubą w latach 1961-1975 Ameryka Łacińska Siwek Krzysztof 2012 49-73 Nr 2(76) Cz 215 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Kuba
USA
Róznorodność w jedności - peruwiańska architektura kolonialna Ameryka Łacińska Piekarz Katarzyna 2012 32-48 Nr 2(76) Cz 215 Architektura
Peru

Strona 8 z 343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


     Wykonanie serwisu: QuatroNET