pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Ameryka ŁAcińska XXi wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości Dembicz, Andrzej; Elbanowski Adam (red.) 2013 Warszawa CESLA UW K 3925 Demografia
Ekonomia
Filozofia
Kultura
Literatura
Polityka
Rolnictwo
Społeczeństwo
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
De Mendoza a Tolosa: siguiendo los pasos de Romain Gaignard De Mendoza a Toulouse: sur les pas de Romain Gaignard Dembicz, Andrzej; Guibert, Martine; Huerta, Mona 2003 Warszawa, Paris, Toulouse CESLA, IHEAL, IPEALT K 2544 Biografie / pamiętniki / wspomnienia
Geografia
Historia
Ameryka Południowa
Argentyna
Francja
Stan i perspektywy stosunków gospodarczych Polski z Krajami Ameryki Łacińskiej Dembicz, Andrzej; Katarzyna, Dembicz [et. al.] 1997 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, IRiSS K 2535 Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Polska
Polonia e Polono-Brasileiros. Historia e identidades Dembicz, Andrzej; Kieniewicz, Jan 2001 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Historia
Migracje
Polonia
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia e o Mundo Ibero-Americano Duplikat o nr inw. 7611/03
Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente Dembicz, Andrzej; Kula, Marcin (red.) 1996 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Polonia
Stosunki międzynarodowe
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano Tekst w języku portugalskim
Relacje Polska-Brazylia. Historia i współczesność Dembicz, Andrzej; Kula, Marcin (red.) 1996 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Polonia
Stosunki międzynarodowe
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano Tekst w języku polskim
Procesos regionales en Europa Centro-Oriental y America Latina. Experiencias de encuentro y transformacion Dembicz, Andrzej; Laurelli, Elsa (red.) 2000 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 20 Ekonomia
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Europa
CESLA - Studia i Materiały 20
Polskie badania nad Amerykami Dembicz, Andrzej; Lewicki, Zbigniew 2004 Warszawa CESLA, Uniwersytet Warszawski C 75 / 27 Nauka
Ameryka
Polska
Studia i Materiały 27
El espacio en la cultura latinoamericana. Conformacion - percepcion - interpretacion. Diccionario Analitico. Iniciacion del debate. Dokumentacion del debate sostendi a partir de la VIII Reunion del GT Varsovia 16-19 de junio de 1995 Dembicz, Andrzej; Lisocka-Jaegermann, Bogumiła (red.) 1996 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / D1 Kongresy / seminaria
Ameryka Łacińska
El espacio en la cultura latinoamericana. 1 Grupo de Trabajo Estudios Regionales e Interregionales Europa-America Latina de CEISAL
Relaciones y percepciones mutuas entre Europa y las Americas. Foro del 50 ICA - 11 del julio de 2000 - Universidad de Varsovia Dembicz, Andrzej; Malinowski, Mariusz (red.) 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 Kongresy / seminaria
Stosunki międzynarodowe
Ameryka
Ameryka Łacińska
Europa
Relaciones y percepciones mutuas entre Europa y las Americas a las puertas del siglo XXI: desafios y expectativas / Perceptions and mutual relations of Europe and the Americas at the threshold of the 21st century: challenges and expectations Dembicz, Andrzej; Malinowski, Mariusz (red.) 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich K 2537 Stosunki międzynarodowe
Ameryka
Europa
Actas del 50 Congreso Internacional de Americanistas. 10-14 de julio de 2000 - Universidad de Varsovia Dembicz, Andrzej; Olejniczak, Dorota (red.) 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 Kongresy / seminaria
Ameryka
Możliwe i pożądane kierunki badań nad współczesnymi problemami kulturowymi Ameryki Łacińskiej Dembicz, Andrzej; Siarkiewicz, Elzbieta (Red.) 1989 Warszawa Uniwersytet Warszawski, CESLA, PAZ, Osr. Spraw Mnarod. K 0181 Kultura
Ameryka Łacińska
Mat. z konferencji CESLA 24-25.02.89r.
La presencia polaca en America latina Dembicz, Andrzej; Smolana, Krzysztof 1993 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Migracje
Polonia
Ameryka Łacińska
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano
A presenca polonesa na America Latina Dembicz, Andrzej; Smolana, Krzysztof 1996 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Migracje
Polonia
Ameryka Łacińska
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia e o Mundo Ibero-Americano Tekst w języku portugalskim
El espacio en la cultura latinoamericana. El espacio en America Latina: el contrapunteo entre lo local y lo global. Memorias de la XII Reunion del GT "Estudios Regionales" Rio de Janeiro 17-20 de agosto de 1999 Dembicz, Andrzej; Toribio Brittes Lemos, Maria Teresa (red.) 2000 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 6 Historia
Kongresy / seminaria
Miasta
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
El espacio en la cultura latinoamericana. 6 Grupo de Trabajo de estudios Regionales del CEISAL
Europa Centro-Oriental y las iniciativas latinoamericanas de la Union Europea: experiencias y desafios, un ano despues de la ampliacion Dembicz, Andrzej; Villagomez, Fernando (ed.) 2006 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 29 Ekonomia
Ameryka Łacińska
Europa
CESLA - Studia i Materiały 29
500 anos del encuentro de dos mundos. Una perspectiva polaca. Materiales del Simposio de la Universidad de Varsovia 26 de marzo de 1992 Dembicz, Andrzej; Wilkin, Jerzy (coordinacion) 1993 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 7 Kongresy / seminaria
Nauka
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Polska
CESLA - Studia i Materiały 7
CEPAL i latynoamerykańska myśl regionalna Dembicz, Katarzyna 2008 Warszawa CESLA C 75 / 37 Polityka
Społeczeństwo
Ekonomia
Ameryka Łacińska
Studia i materiały 37
Cuba: ¿quo vadis? Dembicz, Katarzyna 2013 Warszawa CESLA UW C 75/45 Polityka
Społeczeństwo
Stosunki międzynarodowe
Kuba
Studia i materiały 45

Strona 70 z 276

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


     Wykonanie serwisu: QuatroNET