pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

El fenomeno El Nino. A traves de las fuentes arqueologicas y geologicas. Actas de la Conferencia en Varsovia 18-19 de mayo 1990 Grodzicki, Jerzy (Ed.) 1990 Warszawa Mision Arqueologica Andina, Instituto de Arqueologia, UW K 0275 Archeologia
Geologia
Geografia
Peru
Mercado de Trabajo en Cifras 1950 - 1980 Mercado... 1982 Santiago de Chile OIT / PREALC K 0276 Statystyka
Chile
Empleo y salarios Empleo... 1983 Santiago de Chile Organizacion Internacional del Trabajo / PREALC K 0277 Polityka
Ekonomia
Ameryka Łacińska
Labirynt samotnosci Paz, Octavio 1991 Krakow Wydawnictwo Literackie K 0278 Kultura
Literatura
Meksyk
La Argentina Kirchhoff, Herbert 1949 Buenos Aires Editorial Guillermo Kraft K 0279 Argentyna
T. I - II fotografie
Respublika Kuba. Sprawocznik Darusenkow, O.T. 1987 Moskwa Izdatielstwo Politiczeskoj Literatury K 0280 Kuba
Nacao em clamor Barboza, Lazaro brak brak brak K 0281 Polityka
Brazylia
Semblanzas, testimonios y apologos Armas Chitty, J.A. de 1981 Caracas Academia Nacional de la Historia K 0282 Historia
Biografie / pamiętniki / wspomnienia
Wenezuela
Estudios, Monografias, Ensayos No. 17
De revoluciones y contra-revoluciones Perez Jurado, Carlos 1987 Caracas Academia Nacional de la Historia K 0283 Historia
Świat
Estudios, Monografias, Ensayos No. 96
Evaluacion de la Reforma Agraria Ecuatoriana 1964 - 1976. Resumen del Informe General Evaluacion... brak brak MAG / JUNAPLA / IERAC K 0285 Rolnictwo
Ekwador
Censo Nacional Agropecuario. Caldos, Quindio, Risaralda, Antiguo Caldas Censo... 1974 Bogota Departamento Administrativo Nacional de Estadistica K 0286 Rolnictwo
Statystyka
Kolumbia
Pod zwrotnikami. Porto Rico Szyszłło, Witold brak Warszawa Ed. Nicz i S-ka K 0287
Ziemia Świętego Krzyża (Brazylja) Ostrowski, Jerzy 1929 Krakow Gebethner i Wolff K 0288 Podróże / reportaże
Brazylia
Les richesses du Bresil Les richesses... 1935 Rio de Janeiro Ministere du Travail, de l'Industrie et du Commerce, Departement National de l'Industrie et... K 0289 Botanika
Geografia
Geografia - fizyczna
Rolnictwo
Brazylia
Les Ceramiques Precolombiennes Lehmann, Henri 1959 Paris Presses Universitaires de France K 0290 Archeologia
Ameryka Łacińska
Mexikanische Mythologie Nicholson, Irene 1967 Weisbaden Emil Vollmer Verlag K 0291 Religia
Meksyk
Mezoameryka
tlum. z ang.
The Penguin Guide to the Caribbean Tucker, Alan (Ed.) 1989 New York Penguin Books K 0292 Turystyka / przewodniki
Karaiby
Discuros de Incorporacion 1900 - 1919 Discuros... 1979 Caracas Academia Nacional de la Historia K 0293 Historia
Wenezuela
T. I
Regionalizacion de Costa Rica para la planificacion del desarrollo y la administracion Nuhn, H. 1973 (San Jose) Presidencia de la Republica, Oficina de Planificacion y Politica Economica K 0294 Geografia
Geografia - fizyczna
Geografia - kulturowa
Kostaryka
La agricultura hacia el ano 2000: problemas y opciones de America Latina La agricultura... 1981 Roma Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion K 0295 Rolnictwo
Ameryka Łacińska

Strona 80 z 276

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


     Wykonanie serwisu: QuatroNET